By manon On

In Nieuw, Verwijsindex

In het vorige artikel over Abdelkarim wordt over de 60-jarige Abdel verteld. Nadat de wijkteammedewerker geen contact met hem kon krijgen heeft de woningcorporatie de Politie gebeld en vervolgens is de wietplantage ontdekt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren!?

Zijn enige bezit was nog een bank om op te slapen.

Onder dwang een wietplantage in je huis

Abdel vertelde dat hij na een bezoek aan de betrokken welzijnsorganisatie is aangesproken door twee mannen. Hij heeft toen afhoudend gereageerd, maar het is de mannen na veel aandringen toch gelukt om Abdel op te lichten en met hem mee naar huis te lopen. Eenmaal binnen werd Abdel onder schot gehouden en gedwongen om zijn huissleutels af te staan. Abdel bevroor, wist niet wat hij moest doen en werkte met hen mee. Om geen argwaan te wekken bij de buren werd hij gedwongen mee te helpen z’n woning om te bouwen tot een wietplantage. Zijn huis werd van hem afgenomen en had alleen nog een bank waar hij kon slapen. De wietplantage heeft slechts twee maanden bestaan en is gelukkig vrij snel ontdekt.

Als je een woning huurt en er is sprake van een wietplantage, dan ben je als hoofdbewoner verantwoordelijk en word je het huis uitgezet.

Slachtoffer aansprakelijk gesteld

Als je een woning huurt en er wordt een wietplantage ontdekt, dan ben je als hoofdbewoner verantwoordelijk. Woningcorporaties mogen je zonder pardon op straat zetten en je komt vijf jaar lang op een zwarte lijst te staan bij alle woningcorporaties.

Met behulp van een advocaat heeft de betrokken wijkteammedewerker van de woningcorporatie voor een paar maanden uitstel van huisuitzetting kunnen regelen. Zo had Abdel nog even een eigen stekkie. Dat gaf hem wat rust, want hij keek natuurlijk niet uit naar een bezoek aan Centraal Onthaal[1].

Na psychodiagnostisch onderzoek met de conclusie dat Abdel inderdaad een licht verstandelijke beperking heeft.

Licht verstandelijk beperkt

In de tussentijd heeft de wijkteammedewerker contact opgenomen met het gemeentelijk expertiseteam[2]. Er was namelijk een vermoeden van een licht verstandelijke beperking (LVB). Na psychodiagnostisch onderzoek kwam de conclusie dat Abdel inderdaad een licht verstandelijke beperking heeft. Geluk bij ongeluk, precies op de dag dat hij voor intake naar het Centraal Onthaal ging (april 2019), kwam de diagnose licht verstandelijke beperking. Vervolgens is Abdel aangemeld voor beschermd wonen. Hij staat op het moment van schrijven op de wachtlijst.

Aan het begin zagen de betrokken partijen (woningcorporatie, politie, matchmaker) hem, door andere ervaringen en onvoldoende kennis over LVB, niet als slachtoffer, maar als dader.

Opdraaien voor de kosten

De kosten voor de ontruiming, herstelwerkzaamheden en de energiekosten zijn voor rekening van Abdel. Na altijd schuldenvrij te zijn geweest, heeft de wietplantage er in twee maanden tijd voor gezorgd dat bewindvoering noodzakelijk is.

Verder zal de Politie hier een zaak van maken. Hij zal namelijk moeten voorkomen voor de wietplantage. De wijkteammedewerker heeft gesproken met zijn strafadvocaat. Hij vertelde dat de kans heel klein is dat de rechter zijn problematiek zal zien als verzachtende omstandigheid. Zelfs als je het zou laten oplopen tot de Hoge Raad. En dan te bedenken dat de echte aanstichters nog vrij rondlopen.

Abdel wordt veroordeeld voor het faciliteren van de wietplantage, maar de aanstichters lopen nog vrij rond.

Abdel is nog steeds zeer angstig voor de twee criminelen. Toch vindt hij het onterecht dat hij moet opdraaien voor de kosten én niet te vergeten dat hij waarschijnlijk door de rechtbank veroordeeld zal worden voor het faciliteren van een wietplantage. Samen met de wijkteammedewerker gaat hij binnenkort aangifte doen bij de Politie. Een match in SluiS met deze GGZ-organisatie had eerder kunnen leiden tot de juiste hulp.

Wat had SluiS kunnen betekenen?

Door middel van SluiS (Sluitend Samenwerken) kunnen zorgprofessionals aangeven dat ze betrokken zijn bij een cliënt. De andere betrokken zorgprofessionals bij deze cliënt kunnen dit zien. Op deze manier kunnen zij de samenwerking zoeken en een cliënt beter helpen!

Tussen alle commotie door vertelde Abdel de gedragswetenschapper nog dat hij in het verleden behandeld is voor een bepaalde psychische stoornis. Na afstemming met deze GGZ-organisatie blijkt dat de behandeling vroegtijdig is stopgezet. Er was mogelijk sprake van verstandelijke beperking met psychiatrie; somberheidsklachten, trauma, slecht slapen, heeft eerder psychose gehad, lijkt op schizofrenie. Een match in SluiS met deze GGZ-organisatie had eerder kunnen leiden tot de juiste toeleiding naar hulp. Dan hadden alle betrokken organisaties kunnen weten wie allemaal betrokken waren bij Abdel en had zijn situatie beter en sneller kunnen worden ingeschat.

Gedragswetenschapper Expertiseteam:

Wat ik belangrijk vind is dat we juist voor de kwetsbare cliënten goed moeten kijken wat passende zorg is. Daar is veel uitzoekwerk nodig om dat voor elkaar te krijgen. Een gedegen diagnose helpt daarbij. Deze casus laat zien dat meneer al veel problemen heeft, maar ook dat er nog meer onder ligt. Het helpt om snel te kunnen schakelen met de direct betrokkenen. Dan bedoel ik professionals vanuit het heden, maar ook verleden en mogelijk toekomstig betrokkenen. Tijdig samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise helpt om tot effectieve interventies te komen. Landelijke uitrol van SluiS is echt wenselijk. De meeste mensen blijven niet hun hele leven op één plaats wonen. Het is zonde van alle inspanningen als bij verhuizing de professionals in de nieuwe gemeente het wiel opnieuw moeten uitvinden.” – Gedragswetenschapper Expertiseteam


[1] Centraal Onthaal is één centraal “loket” van de gemeente Rotterdam waar de toegang tot daklozenopvang (maatschappelijke opvang) geregeld wordt.

[2] Het Expertiseteam kan voor advies ingeschakeld worden door wijkteammedewerkers bij complexe casuïstiek. 


NB. Alle verhalen op deze website zijn samenvattingen van diepte-interviews of eigen inzending en zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Om privacy redenen zijn de namen van betrokken cliënten fictief gemaakt en worden er stockfoto’s gebruikt.

Vertel jouw verhaal
Volgend verhaal
Duivelskind