Over deze website

Iedere dag spannen wij ons in om professionals te stimuleren en te ondersteunen in het gebruik van de Verwijsindex, zodat zij op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij dezelfde jongere. Door inmiddels meer dan een half miljoen afgegeven signalen in de Verwijsindex en zeker 100.000 matches komen professionals met elkaar in contact. Via deze website krijgen professionals de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen.

Wat is het verhaal achter dit contact, deze matches? Wat vertellen zij ons?
In de verhalen vertellen professionals over hun ervaring, werk en verschillende situaties met jeugdigen van verschillende leeftijden, etniciteit en gezinssituaties. Zij krijgen de mogelijkheid om in het zonnetje te staan en te vertellen over het werk waar zij zo trots op mogen zijn! Hierin is het opvallend dat juist een praktisch en eenvoudig hulpmiddel als de Verwijsindex een cruciale rol blijkt te spelen.

De match en de samenwerking van professionals die daaruit volgt, leveren resultaat op voor de jeugdige. Op deze website kunt u de waardevolle ervaringen lezen van professionals. Wij hopen dat u dit, als gebruiker van de Verwijsindex, als geen ander zult herkennen en dat de verhalen u zullen inspireren om zelf ook de samenwerking op te zoeken!

Goed te weten

Alle verhalen in deze website zijn samenvattingen van diepte-interviews of eigen inzending en zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Om privacy redenen zijn de namen van betrokken cliënten fictief gemaakt. Daar waar de professional liever niet met naam genoemd werd, is deze anoniem gemaakt.

Over de Verwijsindex

Zo’n 250 gemeenten en meer dan 31.000 professionals werken met de Verwijsindex van MULTIsignaal. Wilt u meer weten over de Verwijsindex, klik dan hier.

Wilt u uw verhaal of ervaring met ons delen? Neem dan contact met ons op via deze pagina.