By manon On

In Nieuw, Verwijsindex

Naomi Dessaur werkte als maatschappelijk werker in de jeugdhulpverlening, toen zij merkte dat het tijd was om dingen anders aan te pakken en haar eigen visie breder uit te dragen. Zo ontstond in 2008 Dessaur Trainingen. Vanuit haar trainingsbureau organiseert ze trainingen en scholing voor professionals, studiedagen en spreekt op symposia en congressen. Hierbij ligt de focus op het signaleren, zorgvuldig handelen en bespreekbaar maken van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksualiteit. Hierbij horen natuurlijk ook de Verwijsindex en Meldcode.

Creëer ruimte om te praten over Seksualiteit

Volgens Naomi doet men over het algemeen heel ongemakkelijk over seksualiteit en alles wat daarbij hoort. Ook over intimiteit, lichaamsbewustzijn, het aangeven van grenzen, weerbaarheid en al dat soort zaken.

Naomi: ‘Ik ben heel veel situaties tegengekomen waar misbruik in voorkwam. Waarbij kinderen niet de ruimte voelden om daar iets over te vertellen. Ze voelen dat er een schaamte of taboe ligt bij volwassenen rondom seksualiteit. En toen dacht ik: Hoe zou de wereld er uitzien als kinderen voelen dat ze over alle leuke dingen mogen praten, vragen mogen stellen rondom seksualiteit en alles wat daarbij hoort? Zouden ze dan ook meer ruimte voelen om te praten over de dingen die niet oké of lastig zijn?

Naomi Maakt Bespreekbaar

Deze gedachtegang motiveerde Naomi om in 2018 het online platform ‘Naomi Maakt Bespreekbaar’ op te zetten. Dit had het doel om ouders te ondersteunen bij het praten met hun kinderen over seksualiteit. Door middel van online-trainingen en het gratis e-book ‘Tien gouden tips om met je kind te praten over seksualiteit’ geeft zij advies aan ouders over seksualiteit en hoe zij dit thema, op een natuurlijke manier, aan de orde kunnen laten komen.

Als ouders willen, geeft zij ook persoonlijk advies. Ik krijg heel vaak vragen van ouders over hun kinderen en die worden heel blij dat ze even van gedachten kunnen wisselen. Ook vinden ze heel veel antwoorden in m’n trainingen en e-book en dat helpt ze heel erg. Daarin maak ik het verschil voor de ouders en zij weer voor hun kinderen, doordat ze het lef hebben om er wat mee te doen. Terwijl ze het soms wel spannend vinden.

‘Als je als kind merkt dat je het over vagina en piemel kan hebben, zoals je het ook over je knie en neus hebt, dan groeien kinderen op met het idee dat het gewoon heel normaal is. En als we daar als volwassenen minder spastisch over zouden doen, denk ik dat dat hele positieve gevolgen zou hebben.’

Naomi: ‘Ik heb inmiddels duizenden professionals getraind in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Daardoor zijn nu duizenden professionals veel alerter. Het begint vaak met intuïtie, een niet pluis gevoel, en ik denk dat zorgprofessionals dat veel serieuzer nemen na het volgen van mijn training. Hierdoor kunnen ze meer verschil maken voor een kind dat in de knel zit, op wat voor manier dan ook. Professionals hebben dan meer het lef om echt wat te doen en daadwerkelijk te handelen.

Naomi maakt bespreekbaar zie ik als preventieve tak voor Dessaur trainingen. Ik hoop dat minder professionals nodig zijn als ouders zelf gemakkelijker over thema’s als seksualiteit gaan praten.’

Vertel jouw verhaal
Vorig verhaal
Hulphond Dirk
Volgend verhaal
Het nut van de Verwijsindex