By danielle On

In Nieuw, Verwijsindex

Wij kunnen alleen iets voor je doen als we ervan op de hoogte zijn!

De professional

Organisatie: Gemeente Rotterdam
Naam: Doreen Oosterman
Functie: Relatiemanager SISA Rotterdam

Organisaties laat zien dat je er bent!

Laat jezelf zien!

“Organisaties laat zien dat je er bent!” Zo luidt het advies van Doreen. “Je moet ervoor zorgen dat mensen bij je terecht kunnen als ze ergens mee zitten. Als iemand niet samenwerkt, laat het ons weten. Wij kunnen alleen iets doen als we ervan op de hoogte zijn!”

Het Rotterdamse SISA-team is overal te vinden. “We kletsen ons ook overal in! Bij een congres waarvan wij weten dat het handig is om ons gezicht te laten zien. Sommige dagen maken we een pakketje flyers en wordt dit uitgedeeld, dan worden mensen ook weer geprikkeld. We delen zogezegd; overal ons kaartje uit!”

Aan de slag!

Indien professionals aangeven dat de samenwerking met een andere organisatie niet op gang komt, wordt er gelijk actie ondernomen. “We escaleren de situatie meteen. Als we dit niet doen dan belt deze professional de volgende keer niet meer om aan te geven dat het niet lukt.”

Volgens Doreen kan het zijn dat een organisatie is vastgeroest in een soort stramien van werkzaamheden. ‘Zo deden wij dat vroeger’ is een bekende uitspraak. Echter soms moet men zich gewoon aanpassen aan ontwikkelingen. Zo zijn er vanuit SISA ook veranderingen waarop geanticipeerd moet worden. Denk hier bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in het systeem, de Jeugdwet, de wet Persoonsgegevens en de wet Datalekken.

Zo deden wij dat vroeger’ is een bekende uitspraak. Echter soms moet men zich gewoon aanpassen aan ontwikkelingen.

Zoek het hogerop

Wanneer ze bij SISA bijvoorbeeld met een staffunctionaris niet verder komen schromen ze zich om hoger aan te kloppen en om deze persoon heen te gaan. Ik geef dan aan: “Met jou kom ik niet verder. Even goede vrienden, maar ik moet iemand hebben met meer doorzettingskracht.”

Heel soms neemt Doreen een accounthouder van de Gemeente Jeugd mee die over de financiën gaat. Deze zegt niets inhoudelijks tijdens een gesprek, maar is alleen aanwezig. Doreen: “Dat werkt wel, want dan wordt er gelijk gevraagd of er een afspraak ingepland kan worden om te organiseren hoe SISA ingezet kan worden.”

Het systeem ook laat zien welke organisaties er zijn die niet doen wat ze moeten doen. Daar is het niet voor bedoelt, maar het legt het wel bloot.

 

Transparantie

Doreen is transparant naar de professional. Als het haar niet lukt om de ander in beweging te krijgen dan geeft ze dit ook aan. Maar ze bevestigt wel altijd dat zowel zij als deze persoon echt alles heeft gedaan wat gedaan kan worden. Doreen licht toe tijdens trainingen voor professionals; dat het systeem ook laat zien welke organisaties er zijn die niet doen wat ze moeten. Doreen: “Daar is het niet voor bedoelt, maar het legt het wel bloot”.

 

De kracht van herhaling is erg belangrijk!

Herhaling

De kracht van herhaling is ook erg belangrijk benadrukt Doreen. Regelmatig worden organisaties door het SISA-team benaderd om ze te wijzen op trainingen waar professionals aan kunnen deelnemen. “Laat jezelf zien dan komt de Verwijsindex weer even binnen!”

 

Met haar jarenlange werkervaring als procesmanager en haar sterke persoonlijkheid heeft Doreen een grote bijdrage geleverd aan het succes van SISA in Rotterdam. Vanuit het hele land is er interesse in wat men nou doet in Regio Rotterdam waardoor SISA gegroeid is tot een sterk en waardevol instrument die samenwerken tussen professionals bevordert.

Vertel jouw verhaal