By danielle On

In Koffie met TIjn

De beleidsmedewerker Jeugd moet de Verwijsindex binnen de gemeente aandacht blijven geven.

De professional

Organisatie: Gemeente Haarlem
Naam: Tijn Wierda
Functie: Beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs & Sport

Het helpt enorm om alle organisatorische niveaus te betrekken.

Borging van de Verwijsindex

Het helpt enorm om alle organisatorische niveaus te betrekken, bestuurlijk-, management- én uitvoerend niveau. Bedenk hoe je elk niveau kunt betrekken, alleen als iedereen bekend is met het nut en het doel van de Verwijsindex, dan blijft het hangen. Deze niveaus zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Dit geldt zowel voor organisaties die met de Verwijsindex werken (bestuur, management en uitvoerenden), maar ook voor gemeenten (bestuurlijk, management en uitvoerend). Elke beleidsmedewerker Jeugd die de Verwijsindex in portefeuille heeft moet de Verwijsindex ook binnen de gemeente aandacht blijven geven.

Jaarverslag Verwijsindex

Per gemeente zorg ik in het portefeuillehouders-overleg van het sociaal maatschappelijk domein voor een jaarverslag van de Verwijsindex. Wij zetten het elk jaar op de agenda. Dit is van belang om de bekendheid te vergroten en te laten weten hoe het ervoor staat. Hoe mooi is het, als Wethouders die naar een werkbezoek gaan, informeren naar het gebruik van de Verwijsindex?

Je zult een gezamenlijke visie moeten vormen, dit geldt ook voor wethouders en managers.

Visie afstemmen

Daarnaast is er een ambtelijk overleg (college beleidsmedewerkers in het sociale domein) waarin wij de visie afstemmen en besluiten welke organisaties aangesloten worden. Als regiocoördinator kijken wij naar de opvolging van afstemming van de matches. Dat regelen we centraal. Het kan ook zijn dat er bij een gemeente een beleidsmedewerker zit die wegens allerlei vooroordelen tegen de Verwijsindex is, dan gaat het niet werken. Je zult een gezamenlijke visie moeten vormen, dit geldt ook voor wethouders en managers.

 

 

Volgende keer deel VIII in het interview met Tijn Wierda: de Verwijsindex in 2020

Vertel jouw verhaal