By danielle On

In Koffie met TIjn, Verwijsindex

Vertel niet alleen dat je de Verwijsindex gebruikt, maar leg ook uit waarom.

De professional

Organisatie: Gemeente Haarlem
Naam: Tijn Wierda
Functie: Beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs & Sport

De Verwijsindex legt contacten tussen professionals

Per organisatie een passende aanpak

Wanneer gebruik je de Verwijsindex wel of juist niet?

Om vast te stellen wanneer je de Verwijsindex gebruikt, hebben wij een lijst met criteria opgesteld. Wij bekijken dit per organisatie en letten daarbij vooral op de doelgroep. In het begin kregen we wel eens de reactie ‘Ja, dan kunnen we iedereen wel in de Verwijsindex zetten’. Bij sommige organisaties met multi-probleem gezinnen is dit ook zo. Maar nu dit allemaal duidelijk is, speelt deze discussie niet meer, daar zijn we aan voorbij.

Op de hoogte bij tweede-lijnszorg

Wij vinden wel dat alle tweede-lijnsorganisaties standaard de kinderen in de Verwijsindex moeten plaatsen. Als je problemen zodanig zijn dat er tweede-lijnszorg nodig is, dan moeten betrokken hulpverleners van elkaar op de hoogte zijn en met elkaar afstemmen wat ze doen. Op zijn minst moeten de organisaties van elkaars bestaan weten.

Op zijn minst moeten de organisaties van elkaars bestaan weten.

Maak het niet zwaarder dan het is

Hoe langer je met de Verwijsindex werkt, hoe vaker je het gebruikt, hoe minder zwaar men het ‘inzet’, ook in gesprek met ouders. Juist dan werkt het! Vertel niet alleen dat je de Verwijsindex gebruikt, maar leg ook uit waarom: ‘Je wilt samenwerken én aangeven dat je betrokken bent.’ Als zaken veranderen ben je allemaal snel geïnformeerd. Bijvoorbeeld als er een nieuwe organisatie bij komt, of een organisatie er niet meer bij betrokken is.

 

Volgende keer deel VII in het interview met Tijn Wierda: Advies!

Vertel jouw verhaal