By danielle On

In Koffie met TIjn, Verwijsindex

Voor de 80 organisaties die al aangesloten zijn, is het vanzelfsprekend dat zij elkaar helpen.

De professional

Organisatie: Gemeente Haarlem
Naam: Tijn Wierda
Functie: Beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs & Sport

De Verwijsindex legt contacten tussen professionals

Volhouden maakt het succes groter!

Onderhoud en betrokkenheid

Bij de start dacht men dat alleen in het begin 1 fte benodigd was. De gedachte was: “Het opstarten van het implementeren en werken met de Verwijsindex kost tijd en daarna loopt het wel.” Echter, op dit moment is er nog steeds minimaal 1 fte nodig. Er zijn in de regio Verwijsindex IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer nu 80 organisaties aangesloten. Wij hebben nog een lijst klaarliggen met 80 nieuw aan te sluiten organisaties. Daarnaast moeten wij ook de aangesloten organisaties onderhouden, up-to-date houden in de applicatie én aandacht blijven geven, zodat zij actief betrokken blijven, ook al gebruiken ze de applicatie niet elke dag. Dit gebeurt niet vanzelf en dat kost tijd.

Samen staan we sterk!

Het is mooi om te zien dat tijdens het regionale netwerkoverleg van instellingscoördinatoren, de organisaties elkaar corrigeren en helpen. Vooral voor nieuwe organisaties levert dit wat op. Dat maakt het werk erg gaaf! Voor de 80 organisaties die al aangesloten zijn, is het vanzelfsprekend dat zij elkaar helpen. En dat bevordert het enthousiasme van nieuwe organisaties, wanneer zij voelen dat het op deze manier werkt.

Je kan het niet even erbij doen, dan krijg je het niet van de grond.

De juiste verwachtingen scheppen

Je kan het niet even erbij doen, dan krijg je het niet van de grond. Door de kritische drempel die je moet bereiken is er veel inspanning nodig, en als je die drempel niet bereikt dan gaat het niet lukken. Wanneer mensen zeggen “het werkt niet, ik heb geen match” moet je kunnen uitleggen waarom het nog niet werkt, dat is echt van belang. Er is een minimale hoeveelheid deelnemers nodig om te ervaren dat het werkt!

 

Volgende keer in het interview met Tijn Wierda: Criteria!

Vertel jouw verhaal