By danielle On

In Koffie met TIjn

Ik heb vooroordelen weggenomen door te laten zien hoe simpel en eenvoudig het systeem werkt

De professional

Organisatie: Gemeente Haarlem
Naam: Tijn Wierda
Functie: Beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs & Sport

2000 signalen was een kritisch omslagpunt!

Al meer dan 80 organisaties aangesloten!

In de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer zijn al meer dan 80 organisaties aangesloten, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Het hangt vaak af van individuen hoe makkelijk dit gaat. Als we een enthousiaste directeur/ manager hebben die wil aansluiten, kan het zijn dat de bestuurder er niet bekend mee is, wellicht omdat hij is gaan googelen en informatie is tegengekomen over de verwijsindex risicojongeren en dan moeten we eerst zijn vooroordelen wegnemen, hem overtuigen en vertellen wat het niet is, etcetera.

Je kan beter de uren bundelen en als gemeenten allemaal een stukje bijdragen voor de regiocoördinator. Dan bereik je iets wezenlijks.

Subsidievoorwaarden

Daarnaast is het aansluiten op de verwijsindex is al jaren een voorwaarde voor subsidieverstrekking aan organisaties. Organisaties reageren daar wisselend op. Om het gebruik te stimuleren moet je niet op één ding inzetten, maar een heel pakket van maatregelen treffen. Dat gaat over het inzetten van communicatiemiddelen, het organiseren van bijeenkomsten, het ondersteunen van het praktisch gebruik en één van de middelen is om het ook op te nemen in de subsidievoorwaarden.

Om het gebruik te stimuleren moet je een heel pakket aan maatregelen treffen.

Intrinsiek gemotiveerd

Als regionale procesmanager lever ik een lijst met deelnemende organisaties aan bij het subsidiebureau. Het subsidiebureau controleert deze lijst en ik kijk na een jaar hoe het is gegaan. Als organisaties alleen aansluiten vanwege de voorwaarden en vervolgens de verwijsindex niet gebruiken, dan ga ik met ze in gesprek en kijk waar de vooroordelen zitten. Om organisaties intrinsiek gemotiveerd te krijgen is soms meer nodig dan subsidievoorwaarden of een inkoopcontract.

Organisaties die alleen aansluiten vanwege de voorwaarden en vervolgens de verwijsindex niet gebruiken, daar moet je iets mee doen.

Gebruiksbevordering

Het is goed om vanuit je eigen regio zelf trainingen te geven. Dat helpt om bekendheid te krijgen, en het maakt je ook het gezicht van de verwijsindex, je bent makkelijk aanspreekbaar. Je visie uitdragen en een stevige basis hebben zijn van groot belang, maar ook dat je reageert op opstartproblemen met bijvoorbeeld de applicatie, met accounts etc. Het motiveert om de verwijsindex te gebruiken als vragen snel worden opgepakt.

Vanuit je eigen regio trainingen geven helpt om de bekendheid te krijgen, én dit maakt je ook het gezicht van de verwijsindex.

Omslagpunt

Tijdens trainingen had ik vaak het gevoel dat er een soort omslag kwam, dat ik vooroordelen kon wegnemen. Simpelweg door bijvoorbeeld te laten zien hoe eenvoudig het systeem werkt. Maar ook door uit te leggen wat het niet doet. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om inhoudelijke informatie in het systeem te zetten, het gaat puur om het verbinden van professionals zodat zij kunnen samenwerken.

Het heeft zo’n 3 jaar geduurd voordat er voldoende organisaties waren aangesloten en we het kritische punt bereikten, dat was bij 2000 signalen. Een op de drie van deze signalen resulteerde in een match. Hierdoor sloeg de vraag om van ‘waarom de verwijsindex’ naar ‘hoe kunnen we zorgen dat we het nog beter gaan gebruiken’. Dat is natuurlijk veel constructiever en positiever. Bewustwording bij deelnemers van tijdwinst!

Volgende keer in het interview met Tijn Wierda: Samenwerken!

Vertel jouw verhaal
Volgend verhaal
Samenwerken begint bij jou!