By danielle On

In Koffie met TIjn

 In 2010 was er weinig bekendheid, alleen de grootste 7 of 8 organisaties uit de regio waren aangesloten.

De professional

Organisatie: Gemeente Haarlem
Naam: Tijn Wierda
Functie: Beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs & Sport

Kennismaken met het hele netwerk, dat is natuurlijk ook het doel van de Verwijsindex!

In den beginne...
over de start van de Verwijsindex

Samen met mijn collega Shirley van Engeland ben ik in 2010 begonnen. Op dat moment waren de grootste 7 of 8 organisaties uit de regio aangesloten. Verder was er weinig bekendheid, weinig visie over de Verwijsindex, dus zijn wij samen gaan ‘zoeken’. Het was duidelijk dat er flink wat voor nodig was om het van de grond te krijgen.

Wat heb je onder andere gedaan om het van de grond te krijgen?

In het begin hebben wij vooral gezorgd voor bekendheid en was er veel aandacht voor communicatie.

Wij hebben zelf bijeenkomsten georganiseerd. Luchtige, leuke, vlotte bijeenkomsten, waarbij we in levende lijve matches lieten ontstaan. Mensen moesten hun visitekaartje meenemen, kaartjes uitwisselen en kennismaken. Daar kregen ze een aantal minuten voor. Als je een kaartje had uitgewisseld had je een match. Wie de meeste matches had, had de matchbeker gewonnen.

• Mensen van de werkvloer vinden het heel leuk om elkaar te leren kennen en organisaties te leren kennen waar ze nog niet eerder van wisten. “Wat doen jullie eigenlijk?” was een veel gehoorde vraag. En het kennismaken met het hele netwerk, dat is natuurlijk ook het doel van de Verwijsindex.

Op een gegeven moment stond ik bekend als ‘Mijnheer Verwijsindex’

• In de tijd dat de Centra voor Jeugd Gezin ontstonden, heb ik veel netwerkbijeenkomsten die door deze Centra georganiseerd werden bezocht. Ik heb veel met hen samen gewerkt. Op een gegeven moment stond ik echt bekend als mijnheer ‘Verwijsindex’. Dit zorgde wel voor bekendheid. Elke keer als er problemen over samenwerking werden besproken, dan zei ik ‘gebruik dan die Verwijsindex’, dan kan je elkaar makkelijker vinden. Dat hielp, om steeds de Verwijsindex onder de aandacht te blijven brengen.

Elk kwartaal hadden wij overleg met het netwerk van instellingscoördinatoren (een vaste kern van de belangrijkste organisaties, ongeveer 8 tot 10 organisaties). Wij moesten een drempel over en probeerden, vooral toen het nog niet echt liep, om een manager als instellingscoördinator te krijgen, omdat de manager mensen ook makkelijk kan aanspreken op het gebruik. Later werden dit ook mensen uit de uitvoering, kwaliteitsmedewerkers bijvoorbeeld.

Een actieve instellingscoördinator kan het verschil maken!

 

Wat is de rol van een ‘goede’ instellingscoördinator?

Een actieve instellingscoördinator kan het verschil maken. Een van onze instellingscoördinatoren is bijvoorbeeld een enthousiaste directeur van het samenwerkingsverband van scholen. Hij had een grote actieve rol, ook als het ging om de Verwijsindex. Hij was als instellingscoördinator aanwezig bij het netwerkoverleg, organiseerde trainingen, bijeenkomsten voor scholen om te informeren en probeerde meer scholen aangesloten te krijgen. Als je scholen wil aansluiten moet je overwegen of je de samenwerkingsverbanden benadert of soms de schooldirecteuren. Dit is afhankelijk van de rol van het samenwerkingsverband.

Volgende keer in het interview met Tijn Wierda: voorwaarden voor succes!

Vertel jouw verhaal