Tips voor jouw verhaal


Jeugdzorg is vaak in het nieuws, helaas is dat meestal vanwege calamiteiten. Omdat wij vinden dat positief nieuws ook aandacht verdient, toont www.jijmaakthetverschil.nu de verhalen, die doorgaans niet verteld worden. Verhalen van jeugdhulpverleners, sociaal werkers, leerkrachten maar ook van beleidsmakers en regio- of instellingscoördinatoren. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij om jeugdigen, die het wat moeilijker hebben, te helpen. En daar mag je trots op zijn, want Jij maakt het verschil!

Deel hier je verhaal en daag vervolgens 3 andere collega’s uit op social media om ook hun verhaal te vertellen! Om je te inspireren hebben we wat vragen op een rij gezet

1. Heb je een verhaal dat je is bij gebleven, dat je graag wil delen met anderen?

Heb je recentelijk een organisatie aangesloten waarvan je niet verwachtte dat dit zou lukken? Hoe is dit gegaan? Wat is hiervoor nodig geweest van jou? Hoe heb jij vorm gegeven aan de samenwerking? Waar ben je trots op?

Hoe heb je het sluiten van een convenant aangepakt? Kun je daar iets over vertellen? Is er recentelijk een vernieuwd convenant afgesloten? Waarom? Hoe is dit proces verlopen?

Heb je misschien een training gegeven waar iets bijzonders gebeurde?

Is het nodig geweest meer formatie en tijd te krijgen voor je werkzaamheden? Waarom? Is het je gelukt dit te realiseren? Hoe dan?

2. Wat kan jij dat een ander niet kan? Wat is jouw geheime recept?

(denk bijvoorbeeld aan contacten met instellingscoördinatoren, communicatie middelen die je gebruikt, bijeenkomsten die je organiseert, aantal trainingen etc.)

3. Ben jij een topper in het gebruik van de Verwijsindex. Hoe doe je dat?

4. Heb je tips voor andere regio’s? Collega procesmanagers?

5. Heb je een mooi voorbeeld van regionale samenwerking?

6. Wil je nog iets anders kwijt?

GELUKT? Upload dan hier jouw verhaal!

Wij zullen het verhaal redigeren en ter goedkeuring aan je toesturen. Pas daarna plaatsen we het verhaal op de website. Het is tenslotte jouw verhaal!

BEDANKT voor je bijdrage aan de Jij maakt het verschil – Challenge!