By manon On

In Verwijsindex

Angelique heeft een Dissociatie stoornis. Dat is een stoornis dat kan worden gezien als een soort kortsluiting in de hersenen. Deze ontstaat op het moment dat iemand een herbeleving heeft. Je denkt terug aan het verleden, maar kunt dit eigenlijk niet aan.  Dit is het verhaal van Angelique en haar hulphond, Dirk.

Pyjama aan en knuffelbeer onder de arm

Je hebt verschillende soorten Dissociatieve stoornissen. In mijn geval ga ik de straat op in verwarde toestand en denk dat ik weer een klein meisje ben van 8. Ik loop dan met een knuffelbeer en vaak in pyjama over straat. Om mij weer rustig te krijgen was altijd de hulp van de ambulance of de politie nodig.

Dirk is getraind door Hulphond Nederland. Hij herkent het als ik dissocieer en haalt mij dan terug vanuit het verleden naar het hier en nu. Sinds ik hem heb is én het dissociëren een stuk minder geworden en is de hulp van politie of ambulance niet meer nodig geweest.

Als mijn spanning heel hoog wordt, ga ik dissociëren. Dirk herkend deze spanning al bij het beginstadium. Door contact met mij te maken of als ik hem dan kan aaien dat heb ik ook nodig om de spanning weer naar beneden te halen. Dankzij hem kan ik ook weer de deur uit, want dat kon ik niet. En nu doe ik vrijwilligerswerk en neem ik Dirk ook altijd mee naar toe. Nu ben ik weer zelfstandig. Zonder man. Hij heeft mij weer mobiel gemaakt.

Honden in Kindertherapie

Ze gebruiken dit soort honden ook voor kinder therapie. Dan krijgen de kinderen de hond niet altijd mee naar huis, maar zijn ze er wel bij de kindertherapie. Daar zijn kinderen bij die dankzij de honden wel praten, opener worden en echt ander gedrag gaan tonen!

Een hond spiegelt ook het gedrag van zijn omgeving. Als een kind bijvoorbeeld heel druk is en de hond gaat zich ook druk gedragen. Dan ziet het kind dat als zij rustiger worden de omgeving, in dit geval de hond, ook rustiger wordt. En dat werkt echt! Soms kunnen ze tegen honden wel praten, wat ze tegen ouderen niet kunnen. Een hond oordeelt niet en dat kan een drempel weghalen voor de kinderen om hun verhaal te vertellen.

Vertel jouw verhaal
Volgend verhaal
Naomi Maakt Bespreekbaar