By danielle On

In Nieuw, Verwijsindex

Het dilemma van de hulpverlener: Wanneer gebruik je de Verwijsindex niet en wanneer wel?

De professional

Organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Naam Azime Gulhan
Functie Directeur / Bestuurder

“De verwijsindex is niet ‘willen’, maar echt ‘moeten”

Het dilemma van de hulpverlener

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is sinds kort aangesloten op de Verwijsindex van MULTIsignaal. Azime Gulhan, directeur/bestuurder bij Veilig Thuis vertelt over het dilemma van de hulpverlener. Wanneer gebruik je de Verwijsindex niet en wanneer wel?

De verwijsindex is niet ‘willen’, maar echt ‘moeten’

Azime was behoorlijk kritisch over de Verwijsindex: “Het is maar een middel en je kunt het wel of niet gebruiken. Echter vanuit mijn ervaring bij Moviera (organisatie voor de aanpak van huiselijk geweld) weet ik dat mensen, zeker een bepaalde doelgroep, enorm shoppen van instelling naar instelling, van gemeente naar gemeente. Op dat moment merk je dat er gaten vallen en ga je op zoek naar duurzame oplossingen. We moeten met elkaar de middelen gebruiken, die er zijn om af te stemmen. Dat is wel een thema in Nederland. Het is hier zo georganiseerd dat je allemaal stukjes hebt. Elke instantie heeft het intern goed georganiseerd, maar zodra je over de drempel stapt, ontstaat er een grijs gebied waar je naar elkaar aan het zoeken bent. En de transitie maakt het er niet makkelijker op. Wanneer je de Verwijsindex niet gebruikt, dan mis je een deel van de informatie.”

 

Wanneer je de Verwijsindex niet gebruikt, dan mis je een deel van de informatie

 

Zoeken naar hulp - Jij maakt het verschil

Verwijsindex voor volwassenen

“Het liefst zou ik de Verwijsindex ook gebruiken voor volwassenen, dus van 0-100 jaar! Dat vind ik nu een tekortkoming. De grenzen tussen de hulp voor 0-23 jaar (jeugdigen) en volwassenen zijn aan het vervagen. De opdracht die sociale wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, buurtcoaches, maar ook Veilig Thuis krijgen, vraagt om een systematische aanpak. Dat betekent dat je een gezin vanuit verschillende perspectieven aanvliegt. Wanneer je deze perspectieven van bijvoorbeeld Moviera, Jeugdhulp en Veilig Thuis bij elkaar kunt brengen, dan biedt dat meerwaarde. Ineens blijkt dat het niet alleen gaat over het kind, maar ook over moeder en vader.”

Geen discussie

“Het gebruik van de Verwijsindex staat niet ter discussie, want de kwaliteit van de dienstverlening verbetert, wanneer je informatie met elkaar kunt uitwisselen. Professionals in mijn organisatie werken gewoon met de Verwijsindex, maar klagen af en toe wel over de extra handelingen die je moet verrichten. Laten we kijken hoe dit eenvoudiger kan.”

Wat kunnen gemeenten doen?

“Gemeenten dienen meer aandacht te besteden aan de Verwijsindex, zodat het lokale veld meer registraties doet, want alleen dan werkt het. Neem de Verwijsindex op in de subsidievoorwaarden. Alle gemeenten hier in de regio geven aan dat er geregistreerd moet worden in de Verwijsindex, maar er wordt nog niet voldoende op gestuurd. Lever lijstjes aan met wie hoeveel registraties heeft gedaan en wat het kwalitatief oplevert , want dan gaat het leven.”

Tot slot enkele tips voor collega bestuurders:

1. Zorg voor duidelijke afspraken wanneer je wel/niet registreert. Het moet niet ter discussie staan wanneer je de Verwijsindex gebruikt.
2. Zorg dat het werken met de Verwijsindex makkelijk is, toegankelijk en laagdrempelig.
3. Maak het resultaat zichtbaar. Welke professional heeft aan welke matches bijgedragen? Hoeveel registraties heeft een organisatie ten opzichte van andere organisaties? MULTIsignaal kan hierin ondersteunen met cijfers en statistieken.
4. De gemeente zal structureel meer moeten investeren in FTE’s. Als we het met elkaar belangrijk vinden om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, dan is het ook belangrijk om te investeren. Je kunt de Verwijsindex er niet even bij doen, neem als voorbeeld de Regio Food Valley.

 

Vertel jouw verhaal