By admin On

In Verwijsindex

Match Ferry (16): naar het juiste type onderwijs!

Samenwerking maakte duidelijk dat het om veel meer dan een incident ging.

De professional

Organisatie: MEE NWH en CJG coach gemeente Haarlem
Naam: Melissa Oomstee
Functie: Jeugdconsulent en CJG coach
Ervaring: Ik werk al 17 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan 4 jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex 1 á 2 keer per maand.

Situatie

Ferry heeft tot zijn 13e jaar bij zijn biologische vader gewoond, samen met zijn zusje. Nu woont hij bij zijn biologische moeder samen met een halfbroertje. Het contact met zijn biologische vader is niet zo goed. Zijn moeder heeft een LAT relatie met zijn stiefvader en krijgt ambulante begeleiding vanwege haar verstandelijke beperking.

Na een ruzie op school, die verder gaat buiten schooltijd, pakt Ferry de telefoon van een medeleerling af. Het slachtoffer doet aangifte en er wordt tegen Ferry proces-verbaal opgemaakt. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek. Ten tijde van dit onderzoek zit Ferry op leerweg ondersteunend onderwijs. Hij is recent hier naartoe overgestapt vanuit het speciaal basisonderwijs. Er is echter regelmatig schoolverzuim en er zijn conflicten op school. Ferry wordt veel gepest.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft Ferry aangemeld bij een organisatie voor mensen met een beperking (MEE), voor een sociale vaardigheidstraining. In overleg met de ouders registreert de jeugdconsulent van deze organisatie Ferry in de Verwijsindex. Direct na registratie in de Verwijsindex ontstaat er een match met leerplicht.

Er is geen zoektocht nodig geweest om een vollediger beeld van Ferry te krijgen.

Situatie na de match


Door de match kwam de samenwerking sneller op gang. De leerplichtambtenaar wist nu dat de jeugdconsulent bezig was om te onderzoeken of Ferry wel op het goede type onderwijs zat. Uiteindelijk is Ferry overgegaan naar praktijkonderwijs op zijn eigen niveau, waardoor er meer veiligheid en structuur is gecreëerd. Doordat de jeugdconsulent wist wat de eisen van de leerplichtambtenaar waren, kon zij Ferry daar ook op aanspreken.
Door de intensivering van het traject rondom Ferry, werd ook duidelijk dat moeder hulpverlening kreeg van een ambulante zorgaanbieder vanwege haar eigen verstandelijke beperking. De ambulant begeleidster had echter geen registratie in de Verwijsindex geplaatst, omdat de organisatie waarvoor zij werkt nog niet kan registreren.

Er is afstemming geweest tussen de ambulant begeleidster en de jeugdconsulent van MEE, omdat moeder met ‘verschillende’ verhalen kwam. Moeder bleek de informatie vanuit de gesprekken niet altijd goed te begrijpen, waardoor de informatie op een hele andere manier bij de ambulant begeleidster terecht kwam.

De intensivering van het traject heeft ervoor gezorgd dat er op Ferry en het gezin meer sturing kwam, waardoor nu het gezin als geheel begeleid wordt.

Vertel jouw verhaal