By marianne2 On

In Nieuw, Verwijsindex

Dina is 20 jaar en ervaringsdeskundige op het gebied van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. “We gaan er geen zielig verhaal van maken hoor” zeiden Dina en Kim van Team-Kim toen we het interview begonnen. Dat is het ook zeker niet geworden. Ze heeft zelf huiselijk geweld en kindermishandeling meegemaakt en zet deze nare ervaring, samen met Team-Kim, om in iets positiefs!

Dina doet dit door haar verhaal te delen met anderen. Ze gaat de dialoog aan en geeft door het hele land voorlichtingen aan zorgprofessionals, scholen en kinderen over Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Geen nummer, maar persoon

In Dina’s situatie zijn er een aantal dingen misgegaan. Ze wil nu aan zorgprofessionals meegeven dat zij een aantal dingen beter hadden kunnen doen.

Één van deze punten gaat om hoe je je cliënt behandelt. Cliënten moet je niet zien als nummers, maar als echte personen. Het gaat niet om de protocollen, maar het er daadwerkelijk zijn voor deze personen.


Het gaat niet om de protocollen, maar het er daadwerkelijk zijn voor deze personen.

Hulpverleners vinden het belangrijk zat ze hun professionaliteit behouden. Tegelijkertijd geeft ze aan dat je heel goed een onderscheid kan maken tussen professioneel en een mens zijn. Jammer genoeg ziet ze het ‘mens’ zijn heel vaak niet terugkomen in de jeugdzorg. Dat is zonde! Cliënten hebben jou als zowel mens als professional nodig.


De hulpverleners die mij het beste hebben geholpen, zijn vooral de hulpverleners geweest die mij hebben geholpen door er voor mij te zijn.

“De hulpverleners die mij het beste hebben geholpen, zijn niet de hulpverleners geweest die het meest hebben kunnen veranderen. Het zijn vooral de hulpverleners geweest die mij hebben geholpen door er voor mij te zijn.”

Mijn missie: Hulp voor jongeren boven de 18

Er is veel hulp  voor jongeren onder de 18 jaar, maar Dina mist de zorg voor jongeren vanaf 18 jaar. Op het moment dat je geen beperking of psychisch probleem hebt, is er bijna geen hulp. Daar wil Dina verandering in brengen! Op een dag wil ze haar eigen stichting opstarten, waarin ze meisjes opvangt die vluchten vanuit een onveilige thuissituatie boven de 18 jaar!


Wil jij ook vertellen hoe JIJ het verschil maakt voor een ander? Bekijk dan nu deze link!

Vertel jouw verhaal