Over deze website

Iedere dag spannen wij ons in om professionals te stimuleren en te ondersteunen in het gebruik van de Verwijsindex, zodat zij op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij dezelfde jongere. Via deze website vertellen professionals hun verhaal. Door inmiddels meer dan een half miljoen afgegeven signalen in de Verwijsindex en zeker 100.000 matches komen professionals met elkaar in contact.

Wat is het verhaal achter dit contact, deze matches? Wat vertellen zij ons?
De verhalen vertellen over jeugdigen van verschillende leeftijden, etniciteit, gezinssituaties en laten hun licht schijnen over de complexe werkelijkheid van de jeugdzorg. Juist een praktisch eenvoudig hulpmiddel als de Verwijsindex blijkt een cruciale rol te kunnen spelen.

De match en de samenwerking van professionals die daaruit volgt, leveren resultaat op voor de jeugdige. Op deze website kunt u de waardevolle ervaringen lezen van professionals en wij hopen dat u dit, als gebruiker van de Verwijsindex, als geen ander zult herkennen en dat de verhalen u zullen inspireren om de Verwijsindex te gebruiken.

Goed te weten

Alle verhalen in deze website zijn samenvattingen van diepte-interviews en zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Om privacy redenen zijn de namen van betrokken cliënten fictief gemaakt. Daar waar de professional liever niet met naam genoemd werd, is deze anoniem gemaakt.

Over de Verwijsindex

Zo’n 250 gemeenten en meer dan 31.000 professionals werken met de Verwijsindex van MULTIsignaal. Wilt u meer weten over de Verwijsindex, klik dan hier.

Wilt u uw verhaal of ervaring met ons delen? Dan kunt u contact opnemen via deze pagina.